Leden cliëntenraad Thuiszorg en cliëntenraad Hanzeborg

Wat heb je?

 • U kunt zich inleven in de belangen van de cliënten/bewoners van Woonzorg Flevoland

Wat krijg je?

 • U krijgt de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die de cliënten aangaan

Wat ga je doen?

Als lid van één van onze cliëntenraden behartigt u de belangen van onze bewoners of de cliënten in de Thuiszorg. U krijgt de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die de cliënten aangaan. De cliëntenraden werken op een constructieve en creatieve wijze samen.

Welke vaardigheden brengt u, bij voorkeur, met u mee?

 • U bent in staat beleidsstukken te lezen;
 • U heeft een open en positieve houding;
 • U bent communicatief vaardig;
 • U kunt goed in teamverband functioneren;
 • U kunt zich inleven in de belangen van de cliënten/bewoners van Woonzorg Flevoland;
 • Voor de cliëntenraad Thuiszorg bent u direct of indirect betrokken bij de Thuiszorg

Wat verwachten wij van u?

 • U bent geïnteresseerd in de thuiszorg en/of verpleeghuiszorg;
 • U bent gemotiveerd om de belangen van de cliënten/ bewoners te behartigen;
 • U bent bereid om 6 á 8 uur per maand te besteden aan de cliëntenraad (vergaderingen, stukken lezen, voorbereidingen treffen voor bijeenkomsten).

Meer informatie

Meer informatie over de cliëntenraden vindt u op www.woonzorgflevoland.nl/cliëntenraden of mail naar Gonny Overwater: overwater@woonzorgflevoland.nl. Gonny is telefonisch bereikbaar op donderdagen tussen 11.00 en 16.00 uur T. 0320-229 210.