Nieuw onderwijsconcept zorg

Vanaf april 2019 starten 15 medewerkers van Woonzorg Flevoland met vraaggestuurd onderwijs bij Landstede. Bij dit nieuwe onderwijsconcept krijgen de medewerkers de mogelijkheid om in eigen tempo en mèt elkaar een beroepsgerichte opleiding te volgen.  

Het bijzondere van dit onderwijsconcept is, dat medewerkers met een verschillende (opleidings-) achtergrond op hetzelfde moment starten met de opleiding. De duur van het individuele opleidingstraject is afhankelijk van de vooropleiding, de (werk)ervaring en de manier en snelheid waarop de medewerker leeractiviteiten oppakt. Het met en van elkaar leren en gebruik maken van de kennis in de organisatie staat centraal. De medewerkers ontvangen duo begeleiding: een vaste coach vanuit Woonzorg Flevoland en vanuit Landstede. Vanuit Woonzorg Flevoland zijn twee praktijkopleiders betrokken bij de vormgeving en de uitvoering van het onderwijs.

Luisteren naar de leervragen van de medewerker

“Bij vraaggericht onderwijs, wordt uitgegaan van de behoefte van de individuele student aan bepaalde informatie en lesstof, in ons geval de medewerkers. Ze krijgen dus geen opdrachten en instructie, maar een aanbod op maat”, legt Sara Hoftekoesveld uit. Sara is Opleidingsadviseur bij Woonzorg Flevoland. “Om de intrinsieke motivatie van de student te stimuleren, is het van belang dat er naar die leervragen wordt geluisterd. De basisgedachte is dat kennis en vaardigheden pas goed worden overgedragen als een student of medewerker zich die kennis en vaardigheden actiefeigen maakt. Dit heet gepersonaliseerd leren. Maar studenten moeten dit vermogen vaak nog ontwikkelen. Zelfsturend vermogen is van groot belang om te kunnen functioneren in een maatschappij waarin een leven lang leren steeds belangrijker wordt”, aldus Wilbert Leendertse, teamleider Zorg en Welzijn bij Landstede Lelystad.